Monday, 20 May 2024
   
Tekst rozm

Szukaj

image image image image
Oświadczenie Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej w związku z protestami rolniczymi. Polscy sadownicy pierwsi zostali dotknięci skutkami rosyjskiego embarga. Bezwzględnie wykorzystali to odbiorcy naszych produktów- szczególnie przetwórcy i niektóre sieci handlowe. Doprowadziło to wiele gospodarstw do problemów finansowych, a problemy kolejnych narastają. Mimo naszych ogromnych wysiłków od kilku miesięcy trwa bardzo trudna sytuacja na rynku owoców. Dotychczasowe (unijne i krajowe) formy pomocy okazały się nieskuteczne.
III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie. Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.  uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR  „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw  - (Dow II)”. 
Program konferencji Kraśnik 2015
XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA SADOWNICZA
"Jagodowe trendy" 13.02.-14.02.2015r. Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji przy Zespole Szkół Nr 3
ul. Słowackiego 7 
Kraśnik
Embargo może wpłynąć na szybszą konsolidację branży sadowniczej -Zdajemy sobie sprawę, że sadownicy nie zarobią na tegorocznych zbiorach. Obecny sezon traktujemy w kategoriach przetrwania. Zwłaszcza, że zakładamy otwarcie nowych rynków i poluzowanie embarga w przyszłości. Ale do tych dobrych czasów trzeba jakoś przetrwać… - mówi serwisowi sadyogrody.pl, Mirosław Maliszewski, poseł PSL, prezes Związku Sadowników RP

 

 

 

 

Rolnicy będą protestować

Komitet Protestacyjny Rolników Producentów Warzyw alarmuje o problemie dramatycznie niskich cen ziemniaków i warzyw, co skutkuje nieopłacalnością ich produkcji.

Register to read more...

Gradobicie - kolejne odpowiedzi na pisma Związku

Poniżej znajdziecie treści kolejnych dwóch odpowiedzi, które dotarły dziś do biura Związku Sadowników RP. Tym razem dotyczą one zabezpieczenia środków finansowych na dopłaty do tzw. "kredytów klęskowych" oraz na uruchomienie działania 126 w ramach PROW. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. 

{rokbox size=|fullscreen| title=|Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi| text=|Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi|}images/stories/sierpien2012/pdf/mrirw.pdf{/rokbox}

{rokbox size=|fullscreen| title=|Odpowiedź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa| text=|Odpowiedź Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa|}images/stories/sierpien2012/pdf/arimr.pdf{/rokbox}

 

Gradobicie - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiada

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi na zapytanie, które Związek Sadowników RP skierował do resortu za pośrednictwem swojego prezesa - posła na Sejm RP Mirosława Maliszewskiego. Dotyczyło ono pomocy, jaka może zostać udzielona rolnikom w związku ze stratami, które spowodowało lipcowe gradobicie. Zachęcamy Was do zapoznania się z treścią odpowiedzi, którą znajdziecie w załączniku poniżej.

{rokbox size=|fullscreen| title=|Odpowiedź resortu rolnictwa| text=|Odpowiedź resortu rolnictwa|}images/stories/pdf/zap_minrol.pdf{/rokbox}

Regulamin reklamy

WARUNKI WSTĘPNE

1.Każde zamówienie złożone przez Zamawiającego w  stowarzyszeniu Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej (zwanej dalej Wykonawcą) podlega warunkom określonym poniżej.
2.Zamawiający składając zamówienie u Wykonawcy zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków zlecania.
3.Prosimy by zamówienia na różne produkty wysyłane były na osobnych Kartach zgłoszeniowych reklamy (ogłoszenia) zamówieniach.
 
SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca przyjmuje zamówienia wraz z Kartą zgłoszeniową reklamy (ogłoszenia) oraz  gotową  reklamę (ogłoszenie),na nośniku CD lub DVD przygotowaną zgodnie z wytycznymi technicznymi dostarczonymi  w następujący sposób:
Osobiście do Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, ul. Józefa Piłsudskiego 59,   05-600 Grójec;
Za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@polskiesadownictwo.pl

 
PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU

1.Pliki przesyłane przez Zamawiającego powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi technicznymi.
2.Jeżeli pliki nie są przygotowane według opisu Wykonawca nie odpowiada za końcowy efekt nadesłanego zlecenia.
3.Wykonawca nie ingeruje w treść i kolorystykę przesłanych prac oraz nie dokonuje w nich żadnych korekt dotyczy to zwłaszcza błędów ortograficznych i gramatycznych oraz nadanych wartości kolorystycznych nadesłanych prac.
4.Wykonawca zastrzega sobie prawo do minimalnych odchyleń w obrębie kolorystyki drukowanych plików oraz sztancowanie gotowych produktów. Odchylenie w  kolorystyce od przesłanego wzorca może wynosić do 3% w stosunku do gotowego produktu. Niewielkie różnice kolorystyczne mogą również wystąpić w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze lub tego samego druku realizowanego jednak na innej maszynie drukującej.
5.Każde zlecenie zostanie wykonane zgodnie z parametrami technicznymi .
  
PŁATNOŚĆ

1.Za umieszczenie reklamy (ogłoszenia) Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę zgodną ze zleceniem.
2. Wykonawca wypisuję fakturę VAT tylko i wyłącznie na podstawie zamówienia nadesłanego przez klienta.
3.Zleceniodawca jest zobowiązany dokonać zapłaty w ciągu 14 dni od podpisania umowy, na kwotę określoną w fakturze VAT.
4.Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej.
5.W przypadku zwłoki w zapłacie Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłacenia ustawowych odsetek, liczonych od terminu płatności.
6.Jeżeli Zleceniodawca nie ureguluje w terminie należności za reklamę, Wykonawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w stosunku do kolejnych zleceń i obciążenia Zleceniodawcy wszelkimi kosztami i stratami. O powyższym Wykonawca pisemnie powiadom  Zleceniodawcę.
   
REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA

1.W momencie kiedy Zamawiający chce Zrezygnować z zamówienia musi skontaktować się z Wykonawcą pod nr tel: (48) 664-37-79. Po bezpośrednim kontakcie  ze stowarzyszeniem  Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, należy wysłać e-mail lub fax z potwierdzeniem rezygnacji zamówienia na druku  ,,Rezygnacja z  Zamówienia’’.
2.Zleceniodawca może zrezygnować z zamówienia , w ciągu 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy,  nie może to nastąpić jednak  później niż 14 dni przed wydaniem ,,Informatora’’, termin wydania informatora jest zawarty w umowie.
3.W przypadku, jeżeli Zleceniodawca otrzymał rabat za wielokrotność, a zmniejszył liczbę zamówionych reklam, traci prawo do przyznanych mu zniżek. Wydawca wystawi odpowiednio skorygowane faktury, obejmujące również wcześniejsze reklamy.
 
 
PRAWA AUTORSKIE

1.Zleceniodawca oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do dostarczonych materiałów, w szczególności do znaków towarowych, zdobniczych oraz wzorów użytkowych i projektów oraz przejmuje wszelką odpowiedzialność za opublikowanie ich w zamówionej postaci.
2.Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za zgodność reklamy z postanowieniami ustawy Prawo Prasowe oraz przepisami o nieuczciwej konkurencji.
  

REKLAMACJE ZAMÓWIENIA

1.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek odstępstw jakościowych w reprodukowanych materiałach reklamowych (ogłoszeń), Zleceniodawcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od daty wydania ,,Informatora’’, bądź ukazaniu się reklamy na stronie internetowej.
2.Reklamacje należy złożyć w formie pisemnej  na druku ,,Reklamacja zlecenia’’.
3.Jej rozpatrzenie nastąpi w ciągu 10 dni roboczych.
4.W przypadku uznania reklamacji Wykonawca zobowiązuje się :
 ,,Informator’’ - umieszcza reklamę w następnym wydaniu numeru na warunkach poprzednio zawartej umowy i na własny koszt.
 strona internetowa - umieszcza reklamę na warunkach poprzednio zawartej umowy i na własny koszt
5. Złożenie reklamacji nie zwalnia z zapłaty za zleconą usługę. 
6. Wydawnictwo nie odpowiada za wady jakościowe druku zamówionej reklamy, ujawnione w poszczególnych egzemplarzach pisma w liczbie nie przekraczającej 3 procent nakładu.

Move
-

Wiadomości związkowe

Bieżąca wiadomość

Tuż po powrocie z Brukseli, Mirosław Maliszewski - prezes Związku Sadowników RP, specjalnie dla Pierwszego Portalu Rolnego skomentował wczorajsze spotkanie w Brukseli.

Czytaj więcej...

Dziś odbyły się kolejne rozmowy polskiej delegacji na czele z Markiem Sawickim- ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Mirosławem Maliszewskim – Prezesem Związku Sadowników RP, posłem na Sejm RP w Brukseli. Tym razem z komisarzem ds. handlu Karelem de Guchtem.

Czytaj więcej...

We wtorek (19.08) po raz kolejny polska delegacja na czele z Markiem Sawickim – Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Mirosławem Maliszewski – Prezesem Związku Sadowników RP, posłem na Sejm RP udaje się do Brukseli.

Czytaj więcej...
ROKMICRONEWS ERROR: File not found: images/stories/Informator/Informator_2_2013.png

Informator

OGŁOSZENIE

Poradnik

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zakupu Poradnika o Zatrudnianiu
Pracowników Sezonowych. Członkowie Związku Sadowników RP regularnie
opłacający składki otrzymają Poradnik bezpłatnie.

Reklama

Nasze filmy

Bezpieczny sadownik

Komunikat

Główny Inspektorat Ochrony Roślin
 i Nasiennictwa Informuje

Komunikat

Wiedza sadownicza

  • 1
  • 2
  • 3

Pogoda

Prezentacja

PIORIN KOMUNIKATY

PAŃSTWOWA INSPEKCJA
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

WorldFood Warsaw

„Udział w WorldFood Warsaw to szansa na znalezienie nowych partnerów biznesowych z kraju i zagranicy, promocja firmy i jej wyrobów, a także możliwość poszerzenia wiedzy o innowacyjnych technologiach i rozwiązaniach w sektorze spożywczym”.

Już dziś można zgłosić się do udziału w targach, które odbędą się w dniach: 
14-16.04.2015 roku.
Więcej informacji: www.worldfood.pl

Login Form